Hem

Den 17 februari 1917 bildades Sällskapet Hammarby-Veteranerna, SHV.

 

Sällskapets ändamål är:

 

Att hålla samman medlemmarna till Hammarbyfamiljens bästa, att se

till att familjekänslan behålls och förstärks, att dela ut SHV's hedersmärke

Hammarbybragden, att med stipendium och bidrag stödja den aktiva

verksamheten inom Hammarbyfamiljen.

 

SHV har år 2017 ca 200 medlemmar.

 

 

Kommande aktiviteter

 

Södervandring 26/9

Inbjudan till Södervandring onsdagen 26 september

med start 13.00 vid Hammarby IP (Kanalplan). Guide Peter Frisk.

Vandringen avslutas efter cirka 1,5 timme vid konsthallen i Skatteskrapan, med info om konsthallen och fika.

Anmälan enligt utskickad inbjudan via E-post alternativt brev.

 

Sill-lunch med bouletävlingen på

Ekermanska malmgården 19/10.

Inbjudan och mer information kommer via E-post altenativt brev.

 

Blot

Fredagen den 9:e november

 

Galleri/Ramverkstad/Ateljé/Konsttryck & Webbshop

Skrapan, Götgatan 78

118 30 Stockholm

Tel 08-718 24 04, mobil 0708-18 24 04

www.sodermalmskonsthall.se

info@sodermalmskonsthall.se