Styrelsen

Sällskapet Hammarby-Veteranerna

Styrelsen:

 

Ordförande: Jan Lundqvist

 

Hedersorförande: Rolf Svensson

 

Vice ordförande: Bengt Lindström

 

Sekreterare: Leif Carlheimer

 

Skattmästere: Björn Djulstedt

 

Klubbmästare: Leif Fredblad

 

Ledamöter:

Stig Anwret

Magnus Gunér

Göran Jansson

 

Valberedning:

Bo Törnström

Björn Jansson