Styrelsen

Sällskapet Hammarby-Veteranerna

Styrelsen:

 

Ordförande: Jan Lundqvist

 

Hedersorförande: Rolf Svensson

 

Vice ordförande: Bengt Lindström

 

Sekreterare: Leif Carlheimer

 

Skattmästere: Björn Djulstedt

 

 

Ledamöter:

Magnus Gunér

Rune Pettersson

Sanna Granbäck

Lottie Dennerby

 

 

Hedersledamöter:

Stig Anwret

Leif Fredblad

 

 

Valberedning:

Bo Törnström

Björn Jansson