Hem

Sällskapet Hammarby-Veteranerna

Den 17 februari 1917 bildades Sällskapet Hammarby-Veteranerna, SHV.

 

Sällskapets ändamål är:

 

Att hålla samman medlemmarna till Hammarbyfamiljens bästa, att se

till att familjekänslan behålls och förstärks, att dela ut SHV's hedersmärke

Hammarbybragden, att med stipendium och bidrag stödja den aktiva

verksamheten inom Hammarbyfamiljen.

 

SHV har år 2019 ca 200 medlemmar.

 Resultat av det förenklade årsmötet

 

41st röstade enligt nedan:


 1. Ansvarsfrihet för styrelsen. Samtliga 41 röstade för ansvarsfrihet.

 

 1. Omval av ordförande på 2 år.
  1. Jan Lundqvist Samtliga 41 röstade för omval.

 2. Omval av ledamöter på 2 år.
  1. Magnus Gunèr Samtliga 41 röstade för omval.
  2. Rune Pettersson 40st röstade för omval, 1st blankröst.
  3. Bengt Lindström 40st röstade för omval, 1st blankröst.

 3. Omval av revisorer på 2 år.
  1. Birgitta Lilja Claesson 40st röstade för omval, 1st blankröst.

 4. Styrelsens förslag till omval av valberedning på 2 år.
  1. Bo Törnström 40st röstade för omval, 1st blankröst.

 

Konstituering av den nya styrelsen:

 

Ordförande                        Jan Lundqvist

Vice Ordförande                 Bengt Lindström

Kassör                               Björn Djulstedt med hjälp av Leif Carlheimer tom årsmötet.

Sekreterare                        Leif Carlheimer

Ledamot                             Rune Pettersson

Ledamot                             Magnus Gunér

Ledamot                             Sanna Granbeck

Ledamot                             Lottie Dennerby

Hedersordförande                Rolf Svensson

Hedersledamot                    Stig Anwret

Hedersledamot                    Leif Fredblad

Adjungerad                         Lars Lindblom

  

 

 

SHVs Styrelse


Galleri/Ramverkstad/Ateljé/Konsttryck & Webbshop

Skrapan, Götgatan 78

118 30 Stockholm

Tel 08-718 24 04, mobil 0708-18 24 04

www.sodermalmskonsthall.se

info@sodermalmskonsthall.se