Styrelsen

   Sällskapet Hammarby-Veteranerna

Styrelsen:


Ordförande: Jan Lundqvist


Hedersorförande: Rolf Svensson


Vice ordförande: Bengt Lindström


Sekreterare: Leif Carlheimer


Skattmästere: Björn DjulstedtLedamöter:

Magnus Gunér

Rune Pettersson

Sanna Granbäck

Lottie DennerbyHedersledamöter:

Stig Anwret

Leif FredbladValberedning:

Bo Törnström

Björn Jansson